Created with WebWaveCMS

Copyright by Kancelaria Notarialna Karolina Witak & Anna Podlaska s.c.

+48 535 998 044

Verba volant, scripta manet

                         słowa ulatują, pismo pozostaje

 

Zadzwoń do nas:

 

30 kwietnia 2015
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
30 kwietnia 2015
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

Aktualności

Jesteśmy najlepsi

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych).

 

W naszej Kancelarii dokonacie Państwo czynności w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego, rodzinnego oraz handlowego.

 

Głównym źródłem, zawierającym katalog czynności notarialnych jest ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o Notariacie, zgodnie z którą notariusz dokonuje następujących czynności:

 

1) sporządza akty notarialne,

np. umowa sprzedaży, umowa darowizny, umowa dożywocia, ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych (służebność, hipoteka), umowa deweloperska, umowa spółki,

 

2) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;

 

3) podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;

 

4) podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej;

 

5) sporządza poświadczenia;

poświadczenie własnoręczności podpisu, poświadczenie zgodności odpisu, kopii, wyciągu z okazanym dokumentem, poświadczenie daty okazania dokumentu, poświadczenie pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,

 

6) spisuje protokoły;

protokoły zgromadzeń spółek prawa handlowego, organizacji społecznych, stowarzyszeń, wspólnot mieszkaniowych, protokoły dziedziczenia i związane z zarządem sukcesyjnym, protokoły stwierdzenia przebiegu pewnych czynności i zdarzeń wywołujących skutki prawne,

 

7) sporządza protesty weksli i czeków;

 

8) przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

 

9) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;

 

10) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;

 

11) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.  

 

 

Usługi